Όραμά μας... μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες!

Ενεργοποιούμαστε
Κινητοποιούμαστε
 

68 ώρες

εκπαίδευσης σε

προγράμματα

τεχνολογίας

210

ωφελούμενοι

210 ώρες

δημιουργικής

απασχόλησης μέσω

του πολιτισμού

 

NEWS & UPDATES

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ  &  ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Αποστολή

Ενδυναμώνουμε τα άτομα άνω των 65 ετών μέσα από προγράμματα Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης

Δια βίου μάθηση 

Ψηφιακή ένταξη και εκπαίδευση

Διαγενεακή ανταλλαγή

Συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών

Αξίες

Ανταλλαγή θετικής ενέργειας

Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας

Ίσες ευκαιρίες προς όλους

Αξία της διαγενεακής επαφής

Instagram people behind
THE CHALLENGE

Η Ελλάδα γερνάει

Να επεκτείνουμε το χρόνο που διατηρούμαστε υγιείς και δραστήριοι!

Μέσω προγραμμάτων ενεργού και υγιούς γήρανσης με έμφαση στους τομείς:

Εργασία

Κοινωνία

Ανεξάρτητη διαβίωση

Διαγενεακή Αλληλεγγύη

Οφέλη από τα προγράμματα Ενεργού Γήρανσης

Για όλους:

 • αμοιβαία κατανόηση

 • ανταλλαγή γνώσεων

 • διαμορφωση λύσεων βιώσιμων και δίκαιων για όλους

Για τους ηλικιωμένους:

 • ενίσχυση χρόνου εθελοντικής προσφοράς

 • κοινωνική ένταξη χωρίς αποκλεισμούς

 • βελτίωση ποιότητας ζωής (κάψιμο θερμίδων, μείωση πτώσεων, μειωμένη χρήση μπαστουνιού, βελτίωση μνήμης)

 • ενίσχυση θετικών συναισθημάτων και τόνωση αυτοεκτίμησης

Για παιδιά/νέους:

 • βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων

 • μείωση αρνητικής συμπεριφοράς

 • θετική αντιμετώπιση των γηρατειών

 • θετικά κοινωνικά μοντέλα

Για την κοινότητα:

 • διάλυση στερεοτύπων

 • αναγνώριση όλων ως ισότιμα μέλη που συνεισφέρουν στην κοινότητα

 • αύξηση ανθρώπινων πόρων με δράση στην κοινότητα

 • διαμόρφωση προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας μέσα από την αποδοχή του διαφορετικού

Η Ελλάδα είναι 5η χώρα σε ταχύτητα δημογραφικής γήρανσης

 
Instagram people behind

Επικοινωνήστε μαζί μας

210 3418082

697 374 63 98

694 425 14 04

Φρεαριών 6-8

Γκάζι

Μετρό Κεραμεικός

(έξοδος Κωνσταντινουπόλεως)

χάρτης people behind.png
 

© 2017 PEOPLE BEHIND