Στιγμιότυπο οθόνης 2022-09-19 125818.png
Pink Minimalist Hijab Logo(4).png

Ενδυνάμωση
Γυναικών 65+

Ένα έργο που στοχεύει στην εκπαίδευση των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας στις διαφορετικές μορφές βίας και στους τρόπους διαχείρισης περιστατικών κακοποίησης, με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση του αριθμού

των γυναικών που παραμένουν σιωπηλές.

Υπεύθυνη έργου: Μαρία Ηλιοπούλου
info@peoplebehind.gr
+30 2103418082

Η ανάγκη

Η έμφυλη βία στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είναι ένα πεδίο στο οποίο οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οι κρατικές υπηρεσίες δεν έχουν παρέμβει επαρκώς.

Ακόμα και η 1η ετήσια έκθεση για τη βία κατά των γυναικών (2020) δεν παρουσιάζει στοιχεία για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ (2017) μόνο 1 στις 24 περιπτώσεις κακοποίησης ηλικιωμένων γυναικών καταγγέλλεται, ενώ η κακοποίηση γενικά παραμένει κρυφή, ακόμα και σε ακραία περιστατικά.

Ένας από τους βασικότερους λόγους είναι ότι το συντριπτικό ποσοστό των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι θύματα κακοποίησης, λόγω παγιωμένων πατριαρχικών αντιλήψεων για τη θέση και τον ρόλο της γυναίκας, αλλά και λόγω άγνοιας των διαφορετικών μορφών βίας και των δικαιωμάτων των γυναικών ανεξαρτήτως ηλικίας.
Sad woman new

Οι δράσεις

1

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού

Κατά τη διάρκεια της δράσης θα δημιουργηθεί γραπτό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Τρίτης Ηλικίας. Οι θεματικές που θα καλυφθούν αφορούν:

-Μορφές βίας

-Έμφυλη βία στους ηλικιωμένους

-Δικαιώματα των γυναικών ανεξαρτήτου ηλικίας

-Στερεότυπα, πεποιθήσεις και πατριαρχικά μοντέλα

-Διαχείριση περιστατικών κακοποίησης

-Φορείς για την υποστήριξη κακοποιημένων γυναικών

Εργαστήρια εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης

Στόχος των εργαστηρίων είναι οι ωφελούμενες να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στις διαφορετικές μορφές της έμφυλης βίας, ώστε να μπορούν αρχικά να τις αναγνωρίσουν και να τις κατονομάσουν. Επιπλέον, μέσω της εκπαίδευσης θα αυξηθεί το επίπεδο της βαθύτερης κατανόησης των κακοποιητικών σχέσεων και της σύνδεσης αυτών με την παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τους αφορούν. Θα ενισχυθεί το αίσθημα της αυτοδιάθεσης, δηλαδή το δικαίωμα και η ελευθερία κάθε γυναίκας να διαμορφώνει τη ζωή της σύμφωνα με τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις της, απομακρυνόμενη σταδιακά από τα πατριαρχικά στερεότυπα. Επίσης, οι συμμετέχουσες θα βελτιώσουν τις γνώσεις τους στους τρόπους διαχείρισης των περιστατικών βίας στην καθημερινότητα και θα ενημερωθούν για φορείς που μπορούν να απευθύνονται, ενισχύοντας, έτσι, το αίσθημα της ασφάλειας και της προστασίας από την κοινωνία.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν online μέσω της e-learning πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Τρίτης Ηλικίας. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στα εργαστήρια πατώντας το παρακάτω κουμπί.

2
3

Δημιουργία ενημερωτικού βίντεο

Το βίντεο θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την έμφυλη βία στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και θα ενημερώνει σχετικά με τις διαφορετικές μορφές βίας, τα στερεότυπα γύρω από τον ρόλο της γυναίκας που μεγάλωσε σε πατριαρχικά μοντέλα καθώς και τα δικαιώματα των γυναικών ανεξαρτήτου ηλικίας. Στόχος του βίντεο είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να αναγνωρίζουν τη βία και την κακοποίηση είτε στο οικογενειακό είτε στο κοινωνικό περιβάλλον τους. 

woman heart

Η έμφυλη βία στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας καθώς τα θύματα εμφανίζουν επιβάρυνση της πνευματικής και σωματικής υγείας, με υψηλά ποσοστά κατάθλιψης και άγχους, διαταραχές ύπνου, αυξημένη χρήση φαρμάκων και αλκοόλ, καταλήγοντας ακόμα και σε άρνηση επιβίωσης.

 

Επιπλέον, η κακοποίηση των ηλικιωμένων γυναικών αποτελεί παραβίαση του Άρθρου 25 της Ευρωπαϊκής Χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που αναγνωρίζει και σέβεται τα δικαιώματα των ηλικιωμένων ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία συμμετέχοντας στην κοινωνική και πολιτισμική ζωή. 

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και το ευρωπαϊκό δίκτυο AGE Platform (2017) στο πλαίσιο της προάσπισης των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, προτείνουν προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των γυναικών σχετικά με τις διαφορετικές μορφές κακοποίησης και τις υπηρεσίες προστασίας και στήριξης, σημειώνοντας ότι η ενδυνάμωση βοηθά τα άτομα να αποκτήσουν έλεγχο των ζωών τους, προάγοντας τη δύναμη και την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων στο σπίτι, τις κοινότητές τους και στην κοινωνία.

 

Το ζήτημα της ενδυνάμωσης καθίσταται επείγον, λόγω και της συγκυρίας του Covid-19, όπως αναφέρει ο ΟΗΕ (2020), που προέβλεψε ότι τα μέτρα για τον περιορισμό της μετακίνησης θα προκαλέσουν συχνότερη βία εναντίον ηλικιωμένων γυναικών.

Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας έχουν το δικαίωμα να αισθάνονται ανεξάρτητες από το ανδρικό πρότυπο και στήριγμα, είτε πρόκειται για τον σύζυγο, είτε για τον γιο τους. Η κατάρριψη των στερεοτύπων σε αυτή την ηλικιακή ομάδα είναι μια μακροχρόνια διαδικασία,

που σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση των γυναικών σε γνωσιακό και ψυχολογικό επίπεδο,

μπορεί να βελτιώσει θεμελιακά την ποιότητα ζωής των γυναικών 65+.

Ο αντίκτυπος

Το έργο Ενδυνάμωση Γυναικών 65+ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund,

με φορέα υλοποίησης την People Behind.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες: www.eeagrants.org, http://www.norwaygrants.org & www.eeagrants.gr

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων - Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντίκτυπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας προστασίας του περιβάλλοντος και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες: www.bodossaki.gr

 

Σχετικά με το SolidarityNow

Το SolidarityNow (SN) είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Όραμα της οργάνωσης είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.
Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερους από 320.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες: www.solidaritynow.org