Έναρξη μαθημάτων: 4 Φεβρουαρίου 2020

Το πρόγραμμα έχει διακοπεί ακολουθώντας τις οδηγίες της Ελληνικής Κυβέρνησης, λόγω της εξάπλωσης του COVID-19

Σε ποιους απευθύνεται;

Στα μαθήματα και τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Τρίτης Ηλικίας μπορούν να συμμετέχουν όλα τα άτομα άνω των 65 ετών, ανεξαρτήτως μορφωτικού, κοινωνικού ή οικονομικού επιπέδου.

Γιατί να συμμετέχω;

Έχει κόστος;

Ο βασικός κορμός των μαθημάτων και των εργαστηρίων καθώς και οι Ημέρες Ενημέρωσης προσφέρονται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Τα οφέλη που αποκομίζει κανείς από την ενεργό

συμμετοχή του σε δραστηριότητες είναι πολλαπλά.

Στο Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας

θα έχεις τη δυνατότητα:

 • να μοιραστείς την εμπειρία και τις γνώσεις σου

 • να αποκτήσεις ψηφιακές δεξιότητες

 • να βελτιώσεις τις γνώσεις σου

 • να κοινωνικοποιηθείς

 • να κινητοποιηθείς υπέρ κοινωφελών σκοπών

 

 

  και τελικά...

θα αποκτήσεις καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής!

Οφέλη από τα προγράμματα Ενεργού Γήρανσης

Για όλους:

 • αμοιβαία κατανόηση

 • ανταλλαγή γνώσεων

 • διαμορφωση λύσεων βιώσιμων και δίκαιων για όλους

Για τους ηλικιωμένους:

 • ενίσχυση χρόνου εθελοντικής προσφοράς

 • κοινωνική ένταξη χωρίς αποκλεισμούς

 • βελτίωση ποιότητας ζωής (κάψιμο θερμίδων, μείωση πτώσεων, μειωμένη χρήση μπαστουνιού, βελτίωση μνήμης)

 • ενίσχυση θετικών συναισθημάτων και τόνωση αυτοεκτίμησης

Για παιδιά/νέους:

 • βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων

 • μείωση αρνητικής συμπεριφοράς

 • θετική αντιμετώπιση των γηρατειών

 • θετικά κοινωνικά μοντέλα

Για την κοινότητα:

 • διάλυση στερεοτύπων

 • αναγνώριση όλων ως ισότιμα μέλη που συνεισφέρουν στην κοινότητα

 • αύξηση ανθρώπινων πόρων με δράση στην κοινότητα

 • διαμόρφωση προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας μέσα από την αποδοχή του διαφορετικού

© 2017 PEOPLE BEHIND