Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 65+ με την υποστήριξη του Ιδρύματος Vodafone

Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Vodafone, μέσω του προγράμματος World of Difference, ο Νίκος Βανδώρος, συνεργάτης της People Behind, θα δημιουργήσει την ηλεκτρονική μορφή του Πανεπιστημίου Τρίτης Ηλικίας ώστε όλα τα άτομα άνω των 65 ετών να έχουν πρόσβαση στη γνώση ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους τοποθεσία.


Το πρώτο μάθημα που θα ανέβει στην πλατφόρμα θα είναι αυτό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και θα περιλαμβάνει εκμάθηση χρήσης email, ηλεκτρονικές αγορές, χρήση του taxisnet και πολλών ακόμα εφαρμογών, με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των ατόμων 65+ και τη μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού.


Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Τρίτης Ηλικίας, στόχος του οποίου είναι η ενεργοποίηση των ατόμων 65+ μέσω της δια βίου μάθησης, της ψηφιακής εκπαίδευσης, της διαγενεακής επαφής και της ενίσχυσης του εθελοντισμού.

Μέσω των εργαλείων της τεχνολογίας θα εξελίξουμε τη μορφή του Πανεπιστημίου από φυσική σε ψηφιακή εμπειρία (e- Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας), αυξάνοντας τις δυνατότητες εκπαίδευσης, επικοινωνίας και ένταξης της Τρίτης Ηλικίας στο σύγχρονο κόσμο.


Το έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο 2020.


Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε όλους τους επιτυχόντες του προγράμματος World of Difference του Ιδρύματος Vodafone, μεταξύ των οποίων και τον δικό μας Νίκο!