Οι επιπτώσεις του Covid-19 στην Υγιή και Ενεργό Γήρανση

Η Μαρία Αστερίου, συν-ιδρύτρια και Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Τρίτης Ηλικίας και της People Behind συμμετέχει στο διαδικτυακό συνέδριο του KMOP συζητώντας για τις επιπτώσεις του κορονοϊού στα άτομα Τρίτης Ηλικίας.


Μπορείτε να παρακολουθήσετε την τοποθέτηση της Μαρίας στο παρακάτω βίντεο.

#peoplebehind #activeaging