Το Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας είναι 1 από τις 22 κρυμμένες εμπειρίες της πόλης

Ευχαριστούμε το Αθηνόραμα και τον Άγγελο Κλάδη που μας συμπεριέλαβε ως μία από τις 22 κρυμμένες εμπειρίες στην πόλη που ζούμε!



Πηγή: https://bit.ly/2TF3iw1

© 2017 PEOPLE BEHIND