Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Vodafone, μέσω του προγράμματος World of Difference, ο Νίκος Βανδώρος, συνεργάτης της People Behind, θα δημιουργήσει την

ηλεκτρονική μορφή του Πανεπιστημίου Τρίτης Ηλικίας,

ώστε όλα τα άτομα άνω των 65 ετών να έχουν πρόσβαση στη γνώση

ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους τοποθεσία.

 

Το πρώτο μάθημα που θα ανέβει στην πλατφόρμα θα είναι αυτό

των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και θα περιλαμβάνει εκμάθηση χρήσης email,

ηλεκτρονικές αγορές, χρήση του taxisnet και πολλών ακόμα εφαρμογών, με στόχο

τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των ατόμων 65+

και τη μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού.

Μέσω των εργαλείων της τεχνολογίας θα εξελίξουμε τη μορφή του Πανεπιστημίου από φυσική σε ψηφιακή εμπειρία (e- Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας), αυξάνοντας τις δυνατότητες εκπαίδευσης, επικοινωνίας και ένταξης της Τρίτης Ηλικίας στο σύγχρονο κόσμο.

 

Το έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο 2020.

 

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε όλους τους επιτυχόντες του προγράμματος World of Difference του Ιδρύματος Vodafone, μεταξύ των οποίων και τον δικό μας Νίκο!

© 2017 PEOPLE BEHIND